„Oddałem za ocalenie dzieci moich więcej niż Moje Ciało. Oddałem Moje Zmartwychwstanie w Eucharystii. Maria Magdalena widziała Mnie zmartwychwstałego i to daje jej radość, która gasi wszelkie inne uczucia. Widzisz jak kocham nawet tego, kto był grzesznikiem, ale chciał wyjść z grzechu? Nawet nie Janowi ukazałem się na początku, lecz  Magdalenie. Zbawiam was, ocalam was umiłowane dzieci. Wierzcie we Mnie, miejcie Miłość, nie lękajcie się. JA JESTEM”. (Świadectwo Dziennik Duchowy Alicja Lenczewska)

Patrząc na pusty grób Jezusa odkrywamy prawdę, że „nie zna śmierci Pan żywota”. Zmartwychwstał, pociągając za sobą całą ludzkość do nowego życia, w komunii z Nim. Włączeni przez chrzest święty do grona Jego uczniów bądźmy świadkami tej prawdy, żyjąc Jego mocą, karmiąc się Jego chwalebnym Ciałem i idąc za światłem Jego Ewangelii. On, Zmartwychwstały, jest naszym Światłem i Życiem.

Z paschalnymi życzeniami pokoju i radości
Ksiądz Roman Litwinczuk
Anna i Mariusz Mazurek

strona 1 z 4