Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

do włączenia się w pracę Diakonii Życia.

Spotkanie Diakonii Życia odbędzie się 30.11.2019r. o godz. 11:00

w Centrum „Światło-Życie” ul. Obywatelska 1 Zielona Góra.