narodzenie-paskie-2019

„Udali się pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę” (Łk 2,16)

Gdy szukamy Jezusa, znajdujemy Go tam, gdzie są ludzie wiary: Maryja i Józef. Bóg stał się człowiekiem. Chciał być Dzieckiem. Chciał mieć Rodzinę – swój Dom. Choć ubogi, ale wypełniony Miłością.

Życzymy, aby każda Rodzina Domowego Kościoła, otwarta na Jezusa, szukająca Światła, które rodzi Życie, radowała się miłością, żyła nią na co dzień i dzieliła się z tymi, którzy są jej spragnieni.

Ksiądz Roman Litwińczuk
Anna i Mariusz Mazurek