Życzenia na Zmartwychwstanie Pańskie.

volto-santo_01

W ten czas święty i błogosławiony, kierujemy do Was, wspólnoto Domowego Kościoła, życzenia wielkanocne. Inspiracją do życzeń niech będzie oblicze z Manopello. Na tym świętym obrazie widzimy pierwszy oddech Jezusa Chrystusa dla Ojca. To moment, w którym budzi się do życia i zmartwychwstaje dla Ojca, dla nas, dla Ciebie. Widać jeszcze ślady męki, którą podjął z miłości do Ojca i z miłosierdzia dla nas. Słyszymy w głębi naszego serca słowa Jezusa z krzyża „Pragnę”, bo było to pragnienie zbawienia każdego człowieka. Jego spojrzenie mówi wyraźnie i dobitnie do każdego z nas: „Warto było oddać za Ciebie życie, za twą grzeszność, abyś był święty”. „Dla ocalenia dzieci moich oddałem więcej niż moje Ciało, oddałem Moje Zmartwychwstanie w Eucharystii” (dziennik A. Lenczewska). Życzymy wiary w miłość Bożą, którą Bóg Ojciec uczynił dla nas przez Śmierć i Zmartwychwstanie swego Syna, a naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Dni, które przeżywamy, rodziny zamknięte w domach, kapłani w opustoszałych kościołach, szczególnie ujawniają prawdę o potrzebie i misji Domowego Kościoła. Chrystus żyje, cierpi, umiera i zmartwychwstaje tam, gdzie są ludzie wiary. Tam, gdzie kapłani, małżonkowie ze swoimi dziećmi, gromadzą się na słuchaniu i medytacji Słowa Bożego, żarliwej modlitwie – stęsknieni Boga Żywego w Eucharystii. Sięgając do owoców naszej formacji oazowej twórzmy takie miejsca i kręgi modlitwy w naszych domach, aby Jezus Żywy, Zmartwychwstały, gdy przyjdzie, mógł znaleźć wiarę, nadzieję i miłość na ziemi.

Ksiądz Roman Litwińczuk
Anna i Mariusz Mazurek