W Archiwum

„..Bóg miłosierny niech nam błogosławi …”Ps.67

Nowy Rok 2016 rokiem Miłosierdzia, czasem który niesie nadzieję na dotknięcie nas Bożą Miłością. Tego Miłosierdzia tak bardzo potrzebuje dzisiaj świat, potrzebujemy Go my.
Bądźmy jak Ojciec Niebieski miłosiernymi, kochajmy i dajmy się kochać miłością „Agape” bezinteresownie. Zapomnijmy o sobie by dostrzec Jezusa zrodzonego z Maryi.
Maryja będąc Matką Boga stała się Matką dla tych wszystkich, którzy do Niego należą. Wstawia się za nami, aby Chrystus – Zbawiciel, Książę pokoju – rodził się w naszych sercach. Czy przyjmiemy Go, tak jak to uczyniła Ona?
Pozdrawiamy wszystkie rodziny w Nowym Roku życzymy Wam wiele błogosławieństwa i łask
i tak jak Bóg mówił do Mojżesza tak i my do Was kochani kierujemy słowa błogosławieństwa.

…Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił… Lb 6,24-27

Alina i Marek Sobczak