W Diecezja

Testament

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

17.06.1986 Dzisiaj, w 44 rocznice największego dnia mojego życia, dnia moich narodzin w celi skazańców na oddziale ,,BI” katowickiego więzienia – chciałbym ku chwale Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego wyznać z wdzięcznością, że oprócz niezliczonych innych darów otrzymałem w swoim życiu cztery niezwykłe dary, które uważam według mojej obecnej zdolności rozeznania za największe. Dar pierwszy to dar wiary, …

29 lat temu 27 lutego 1987 roku odszedł nagle Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, jest on ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego.
Jako wspólnota Domowego Kościoła Gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie dziękujemy Bogi za wszystkie jego dzieła i wołamy:
Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając nam przez jego wstawiennictwo łaski , o którą najpokorniej prosimy. Amen.