W Archiwum

Czas Bożego Narodzenia to szczególny okres dany nam od Boga, abyśmy jeszcze mocniej pragnęli tego, czego pragnie dla nas Jezus Chrystus – Syn Boga, Syn Boga Żywego.
Życzymy Wam, droga wspólnoto Domowego Kościoła, aby poniższe myśli stały się Waszymi pragnieniami w sercu.
Życie ludzkie jest i zawsze będzie z Bogiem wtedy, gdy Jego Narodziny będą przyjęte w każdym sercu. Te Narodziny to wielkie i piękne zjednoczenie. W takiej symbiozie człowiek nie może zmarnować życia – będzie codziennie zmartwychwstawał. Właśnie dlatego On, Jezus Chrystus, narodzony z łona Maryi, jest naszym Zbawicielem. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, kocha tak jak nikt i wie, z woli Boga Ojca, jak prowadzić każdego człowieka na drogę do zbawienia.
Bez Maryi, Matki Bożej i naszej Matki duchowej, nie można dojść do tej drogi. Maryja dała swe ciało, z przyzwolenia i łaski Boga Najwyższego, aby Jezus przyszedł zbawić świat, tak, jak Bóg Ojciec zapowiedział.
Ona, ukochana Maryja, i Józef, to Święta Rodzina – takich Was Bóg potrzebuje na tej ziemi.

Anna i Mariusz
Para diecezjalna DK