W Diecezja

DIECEZJALNY ODPUST KU CZCI NARODZENIA NMP W ROKITNIE

W niedzielę 2 września 2018 roku odbędzie się 44. Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Rokitna. Na pielgrzymkę zapraszamy wszystkich moderatorów, animatorów, pary moderatorskie i animatorskie oraz członków wspólnot Dzieci Bożych, Oaz Nowej Drogi, Oaz Nowego Życia, grup studenckich, wspólnot dorosłych, małżonków Domowego Kościoła i grup liturgicznych na wspólne dziękczynienie za dar minionego roku formacyjnego.

Program pielgrzymki:
9.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (Domowy Kościół – kaplica DR)
10.00 – Koncert uwielbieniowy Full od Grace (ołtarz polowy / plac przy kościele)
10.00 – Spotkania: Domowy Kościół (aula), Oaza Dorosłych (sala kamionkowa)
10.40 – Występ Teatru Diakonii Ewangelizacji (ołtarz polowy / plac przy kościele)
11.10 – Różaniec (plac przy kościele), spotkania w grupach pooazowych (plac za ołtarzem)
11.40 – Przygotowanie do Eucharystii
12.00 – Msza św. odpustowa – promocja lektorów – przekazanie posługi nowym parom animatorskim Domowego Kościoła – pobłogosławienie ziarna siewnego i dewocjonaliów (ołtarz polowy)
13.45 – Agapa
15.00 – Zakończenie pielgrzymki