W Archiwum

ADWENT – czas radosnego oczekiwania na przyjście Boga-Ojca w osobie umiłowanego Syna Jezusa, który nieustannie stoi i puka do drzwi naszych serc.
Otwórzmy Jezusowi nasze serca.
Niech światło Ducha św. rozświetla nam drogę do Bożego Słowa, które stało się ciałem – czytajmy Słowo Boże, żyjmy Nim na co dzień.
Marana Tha – przyjdź Panie Jezu.

Życzymy wszystkim rodzinom pokoju, miłości i radości w codziennym wyczekiwaniu na Pana.
Bądźmy wytrwali ……. .
Alina i Marek