W Diecezja

W dniach od 2 do 3 września br. odbyło się coroczne podsumowanie rekolekcji w diecezjalnym sanktuarium Maryjnym w Rokitnie. Osoby odpowiedzialne w Domowym Kościele za przygotowanie rekolekcji na czele z parą diecezjalną, szefami DR Beatą i Tomaszem Puśleckimi oraz pary moderatorskie posługujące na tegorocznych rekolekcjach spotykały się w sali kamionkowej. Celem spotkania było nie tylko omówienie ankiet uczestników rekolekcji, sprawozdań finansowych oraz wysłuchanie świadectw par posługujących na rekolekcjach. Zaproszeni przez Moderatora diecezjalnego Ruchu Światło – Życie księdza Adriana Puta, wsłuchiwaliśmy się również co Duch Święty mówi do nas w tym wytężonym czasie. Temu służyły sprawowane w kaplicy razem z animatorami i członkami diakonii wszystkich gałęzi Ruchu Światło – Życie jutrznie, adoracje i Eucharystie. Nie zabrakło również serdecznych podziękowań dla osób kończących swoje dotychczasowe posługi. Wśród nich byli: ksiądz Robert Patro, ksiądz Dariusz Orłowski oraz Alina i Marek Sobczakowie. Usłyszeliśmy przy tej okazji wiele krzepiących świadectw z ust Moderatora Diecezjalnego RŚŻ księdza Adriana Puta o ww. osobach. Dziękujemy Bogu Ojcu za te osoby i oddajemy ich Sercu Jezusa Miłosiernego. Liczby rekolekcyjne dla naszej diecezji są następujące: 27 małżeństw biorących udział w rekolekcjach formacyjnych (w tym małżeństwa prowadzące), 11 małżeństw w rekolekcjach ewangelizacyjnych, 23 małżeństwa w rekolekcjach tematycznych. Łącznie brało udział 61 małżeństw. Wszystkich małżeństw w naszej diecezji jest 282 (nie licząc pilotowanych). Stanowi to 21,6%. Z kolei udział naszych małżeństw do wszystkich biorących udział w tegorocznych rekolekcjach wyniósł 40% (61 małżeństw naszych do 153 wszystkich małżeństw). Analogicznie w roku 2015 liczby były takie: 34 małżeństwa (z wszystkich kategorii rekolekcji) z naszej diecezji do 105 wszystkich, co stanowi 32%. Zatem porównanie 2016 roku do 2015 roku pokazuje bardzo znaczący wzrost pod każdym względem. Opinie z ankiet, krótko mówiąc, były bardzo pozytywne, zarówno dla prowadzących jak również dla ośrodków.