Diecezjalną Diakonię Modlitwy tworzą małżeństwa Domowego Kościoła gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Istotę naszego działania i posługi możemy opisać słowami ks. Franciszka Blachnickiego:

„Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy. Szkoła modlitwy, wykorzystanie czy otwarcie się na wszystkie dary modlitwy, dary charyzmatyczne, to wszystko są pewne aspekty tego pogłębionego życia modlitwy. (…) Duch Święty obficie dzisiaj tych darów udziela, ale one muszą znaleźć swoje miejsce w Kościele lokalnym, w strukturach parafialnych i grupy modlitewne tak muszą być ustawione, żeby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.”
(Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, referat IV KKO, w: Charyzmat Światło-Życie w służbie odnowy Kościoła lokalnego)

Posługa
Modlitwa jest „motorem” każdego działania. W posłudze Diakonii Modlitwy ma ona podwójne zadanie: pierwsze z nich ma na celu przemieniać i umacniać wszystkich członków diakonii oraz pomóc w rozwijaniu łaski Bożej, na co dzień w ich życiu. Drugie zaś to modlitwa za Kościół, diecezję, a w sposób szczególny za cały Ruch Światło-Życie i podejmowane przez jego członków inicjatywy. Diakonia wspiera modlitwą poszczególne osoby, czy wspólnoty, które proszą o modlitwę.

Metody działania:

 • Modlitwa i animacja modlitwy
 • praktyka regularnych spotkań modlitewnych członków diakonii,
 • wspieranie Kościoła i różnych dzieł Ruchu Światło-Życie (modlitwa, wstawiennictwo, post),
 • modlitwa w powierzonych intencjach,
 • posługa modlitwą wstawienniczą,
 • przygotowanie i prowadzenie różnych form spotkań modlitewnych (Oazy Modlitwy, Dni Wspólnoty, Seminarium Odnowy Wiary) oraz nabożeństw w parafiach
 • posługa na rekolekcjach wakacyjnych (nabożeństwa, prowadzenie modlitwy, przygotowanie materiałów).
 • Formacja do głębokiego życia modlitwą
 • troska o życie modlitwy członków diakonii,
 • budzenie zainteresowania modlitwą,
 • rozmowy indywidualne, głównie dotyczące życia duchowego,
 • zbieranie i systematyzowanie materiałów z zakresu modlitwy,
 • współpraca z innymi diakoniami.

Jeżeli chcesz złożyć intencję zapraszamy do SKRZYNKI INTENCJI

Odpowiedzialni: W przygotowaniu

WPISY