W Diecezja

W sobotę, 28 września na Jasnej Górze odbył się Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Blisko 200 delegatów ze wszystkich diecezji pochylało się nad obecnym miejscem KWC i wytyczeniem kierunków jej dalszego rozwoju. Kongres składał się z dwóch głównych paneli. Po  Jutrzni, której przewodniczył ks. Marek Sędek, rozpoczął się panel wykładowy. Po powitaniu wszystkich uczestników kongresu przez ks. Wojciecha Ignasiaka, jako pierwszy wystąpił ks. dr Jan Mikulski. Przybliżył on wszystkim w zarysie  Polską Teologia Wyzwolenia. Następnie ks. prof. Piotr Kulbacki mówił o organizacji Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia i Rekolekcji Ewangelia  Wyzwolenia, a ks. Wojciech Ignasiak, rozważając inspiracje Papieża Franciszka podzielił się przemyśleniami nad towarzyszeniem zniewolonym w ich drodze. Pierwszą część tego panelu zakończył ks. biskup Tadeusz Bronakowski, nakreślając Narodowy Program Trzeźwości. Po przerwie ks. Wojciech Ignasiak przedstawił referat pani prof. Iwony Niewiadomskiej: „Podobieństwo mechanizmów różnych uzależnień”.
Na zakończenie mgr Marcin Mądry przybliżył problematykę pracy z młodymi na przykładzie programów profilaktycznych.

Drugi panel miał charakter warsztatowy. W grupach zastanawialiśmy się nad miejscem Krucjaty w Ruchu Światło-Życie, w Kościele i w przestrzeni publicznej, a także nad zaangażowaniem się członków KWC w różnych dziełach.

Całą naszą pracę oddaliśmy Panu Bogu w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem
ks. biskupa Tadeusza. Po Mszy św. przedstawiliśmy wnioski z pracy w grupach i zakończyliśmy dzień Apelem Jasnogórskim.

W niedzielę dołączyło do nas około 1200 pielgrzymów, którzy przybyli ze wszystkich stron Polski na 39 Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Po zawiązaniu wspólnoty i modlitwie, konferencję wygłosił pan prof., Krzysztof Wojcieszek. Po niej uczestniczyliśmy w Eucharystii pod przewodnictwem ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka. W czasie homilii, nawiązując do Ewangelii
o Bogaczu i Łazarzu ks. biskup rozważał grzechy zaniedbania. Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Jeśli pragniesz posłuchać więcej na temat kongresu i pielgrzymki, zapraszamy na spotkanie Diakonii Wyzwolenia w sobotę, 26 października o godz. 11:00 w Diecezjalnym Centrum Ruchu Światło-Życie, przy ul. Obywatelskiej 1 w Zielonej Górze .

 

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia

Kongres KWC 2019
050403

Kongres KWC 2019