W Diakonie, Diecezja, Życia

Jeśli jeszcze nie podejmowaliście Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego to przyszedł czas by zrobić ten krok i uratować życie Świętego. Zachęcamy wszystkich, a Wy zachęcajcie swoich znajomych. Modlitwa ma wielką moc!
1) Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?
– modlitwą w obronie poczętego życia
– osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu
– pomocą dla osób cierpiących z powodu popełnienia lub przyzwolenia na grzech aborcji
– uwrażliwieniem na wartość ludzkiego życia
– budowaniem Wspólnoty osób, które pragną słowem i życiem wspierać życie nienarodzone
2)Podejmując Duchową Adopcje zobowiązuje się, aby:
– każdego dnia odmawiać dziesiątkę Różańca Świętego, przez okres 9 miesięcy,
– codziennie odmawiać również poniższą modlitwę:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,
„Człowieka Zawierzenia”,
który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady
i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,
aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

– podejmować również dobrowolne postanowienia np. Komunia Święta, adoracja, post, modlitwy dla dobra mojego duchowego Dziecka
2) Jakie są owoce duchowej adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

Prosimy Was również by w Waszych parafiach w Dzień Świętości Życia lub dzień poprzedzający zebrać podpisy pod apelem do parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. W linku jest do pobrania tabelka na podpisy. Przyłączmy się! Odwagi!
http://glosdlazycia.pl/bez-kategorii/apel-o-prawo-do-zycia-dla-kazdego-poczetego-dziecka-i-ochrone-macierzynstwa/
Pozdrawiamy Was serdecznie
Kasia i Wojtek Gazińscy
Diakonia Życia