W Diecezja

Szczęść Boże.
W dniach 23-24.10.2015r. w Koszalinie odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych.
Na spotkanie przybyli reprezentanci diakonii diecezjalnych z naszej poznańskiej filii Ruchu Światło-Życie. Licznie reprezentowana była gałąź rodzinna na czele z parą filialną Małgosią i Tomkiem Kasprowiczami oraz moderatorem filialnym ks. Adrianem Putem.
W naszym spotkaniu uczestniczył wyjątkowy gość, moderator generalny Ruchu Światło-Życie Ks. Marek Sędek.
Tematem spotkania była ,Tożsamość Katechumenalna Ruchu Światło-Życie”
Temat ten opisuje kluczowy aspekt formacji naszego ruchu, która – z woli założyciela – opiera się na programie katechumenatu, czyli starochrześcijańskiej szkole wiary i inicjacji sakramentalnej, przywróconym po Soborze Watykańskim II do oficjalnej praktyki całego Kościoła.
Na spotkaniach w grupach diakonijnych poruszaliśmy temat świadomości członków naszego Ruchu o jego Katechumenalnym charakterze oraz ważności formacji.
Ks. Marek Sędek powiedział,że Katechumenat opiera się na trzech filarach;

  • Słowo Boże,
  • Liturgia-Modlitwa,
  • Wspólnota.

Jeśli jednego zabraknie reszta upada.
Dla odnowy katechumenatu w Kościele potrzeba także „podłoża”, jakim jest dynamiczna, ewangeliczna wspólnota chrześcijan dojrzałych na tyle, że będą zdolni wprowadzać innych na drogi życia prawdziwie chrześcijańskiego.
To zaś jest możliwe przez realizację powołania i charyzmatów.
Przekształcenie i dojrzewanie wspólnot Ruchu i odpowiedzialnych Ruchu w kierunku tych potrzeb to podstawowy postulat warunkujący faktyczne spełnianie funkcji katechumenalnej przez Ruch Światło-Życie.
Kochane Rodziny Domowego Kościoła, świadome i odpowiedzialne trwanie w Ruchu powinno doprowadzić Nas do osobistego rozwoju duchowego, a w konsekwencji do spotkania Jezusem.
Niech moc Pańska będzie z Wami.

Alina i Marek para diecezjalna.