W Diecezja, Wyzwolenia

Ikona Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w naszej diecezji.

„Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy – miał życie wieczne” (J 3, 14). Na Krzyżu dokonało się zbawienie. Na Krzyżu Chrystus wyzwolił nas z grzechu. I ciągle wyzwala. Wystarczy tylko przyjść pod Krzyż…

Ale nie wszyscy mają jeszcze siłę. Nie wszyscy widzą swą niewolę. Im trzeba pomóc podejść pod Krzyż, trzeba ich podprowadzić.

Dlatego naszym pragnieniem było zaproszenie Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do naszej diecezji. Będzie on peregrynował po naszych parafiach od 1 lutego przyszłego roku. Chcemy się jak najlepiej przygotować do tego wydarzenia. Dlatego wypłynęła inicjatywa powstania Róży Różańcowej, omadlającej przygotowania do peregrynacji oraz samą peregrynację, aby dzięki niej wydane zostały owoce wyzwolenia. Zachęcamy do włączenia się do tej inicjatywy. Pod linkiem https://docs.google.com/ dostępny jest arkusz zapisów do Róży. Potrzeba nam Twojej modlitwy, bo modlitwa posiada wielką moc.