W Diecezja

Dzisiaj mija 11 rocznica odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II
02.04.2005 o godz. 21.37 papież Jan Paweł II zakończył swoją ziemska pielgrzymkę do domu Ojca w Niebie.
Wielki papież, czciciel Maryi, patron rodziny, orędownik Bożego Miłosierdzia.
Pamiętajmy naszego papieża i przez Jego orędownictwo prośmy o łaski dla wszystkich rodzin, o pokój i miłosierdzie na świecie.