W Diecezja

Quatrocchi„Świętość dwojga”
Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do której każdy podąża własną drogą. Jedną z nich, o czym wielokrotnie przypominał bł. Jan Paweł II, m.in. w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio — jest życie małżeńskie.
25 listopada obchodzimy wspomnienie błogosławionych małżonków Marii Luizy Corsini i Alojzego Beltrame Quattrocchich.
Wspomnienie liturgiczne zostało wyznaczone na dzień 25 listopada, bo w tym dniu zawarli sakramentalny związek małżeński. Wyraża to przeświadczenie, że właśnie ten dzień był początkiem ich „narodzin dla nieba”.

Prośmy Pana o wstawiennictwo błogosławionych małżonków za wszystkie małżeństwa Domowego Kościoła by wzrastały w świętości.

Modlitwa za wstawiennictwem małżonków Ouattrocchi

Błogosławieni małżonkowie Mario i Luigi, którzy daliście nam piękny wzór małżeńskiego i rodzinnego życia, módlcie się za nami, abyśmy tak jak Wy potrafili zachować właściwą równowagę pomiędzy pracą zawodową, służbą bliźniemu i życiem rodzinnym. Pomóżcie nam, przytłoczonym tyloma obowiązkami, zapracowanym i zabieganym, znaleźć czas na to, co w życiu jest naprawdę ważne, i zawsze umiejętnie rozeznawać, czemu powinniśmy poświęcać swój czas i uwagę.
Pomóżcie nam właściwie wypełniać nasze rodzicielskie obowiązki i zawsze doceniać wartość wspólnie spędzanego czasu. Nauczcie nas dostrzegać potrzebę dawania świadectwa i dobrego przykładu naszym dzieciom. Obyśmy zawsze pamiętali, że wszystko, czego chcemy je nauczyć, musimy im pokazać własnym przykładem życia.
Módlcie się, aby nasz rodzinny dom zawsze — tak jak Wasz — rozbłyskał Bożym światłem, aby każdy, kto do niego wchodzi, doświadczał miłości i rodzinnego ciepła. Módlcie się za wszystkie współczesne rodziny, aby pielęgnowały prawdziwe wartości i nie marnowały darów sobie powierzonych. Amen.

Alina i Marek para diecezjalna, bądźcie pełni radości i mocy Ducha św.