W Diecezja

Za oknem prawdziwa jesień, w pamięci pozostało tylko wspomnienie lata. Lata i wspaniałych przeżyć na Oazie. Ale z Oazy trzeba było wrócić na pustynię. A tutaj?
Dokoła obserwujemy coraz więcej ludzi zniewolonych, uzależnionych. Możemy narzekać, że świat „schodzi na psy”, że młodzież jest coraz gorsza. Rodzice narzekają, że w takim świecie coraz trudniej wychowywać dzieci, młodzież – że nikt jej nie rozumie.
Ale możemy też coś zrobić. Najprostszą rzeczą jest zacząć najbliżej – od siebie. Nie każdy umie lub może zorganizować pielgrzymkę, naukową konferencję czy pracownię psychologiczna do pracy z uzależnionymi. Ale każdy może pościć i się modlić! I tym samym oddać swoje małe zaangażowanie i niewielkie możliwości w ręce Boga, który może wszystko, który z małej iskry rozpala wielki ogień.
Od września rozpoczęła się kampania „Nie piję, bo kocham”. W jej ramach odbyły się już: Kongres Trzeźwości, happening „Świadek Wolności”, odbyło się też szkolenie liderów trzeźwości, którzy w swoich środowiskach będą organizować konferencje trzeźwościowe oraz promować życie bez alkoholu.
Także w naszej diecezji Diakonia Wyzwolenia pragnie włączyć się do tej kampanii. Tych wszystkich, którzy widzą zagrożenie i chcą włączyć się do jego likwidowania pragniemy zaprosić na Mszę św., 25 listopada na godz. 16:00 do kościoła św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze. Po mszy św. odbędzie się spotkanie Diakonii Wyzwolenia, na które zapraszamy wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś o posłudze na rzecz wyzwolenia człowieka i przywrócenia mu godności Dziecka Bożego.

Mariola i Mariusz Graczyk