W Diecezja

Drodzy małżonkowie Domowego Kościoła,
zakończyliśmy bardzo długi proces nadawania osobowości prawnej naszemu ruchowi. Na płaszczyźnie charyzmatu i darów duchowych oraz apostolstwa nic się nie zmieniło. Nadal jesteśmy ruchem odnowy Kościoła, Ruchem Światło-Życie, a konkretnie jego rodzinną gałęzią. Jednak w relacji do hierarchii kościelnej i instytucji państwowych występujemy już nie jako grupa nieformalna, ale jako publiczne stowarzyszenie wiernych “Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”.

Mamy własną siedzibę, przejmujemy prowadzenie domu rekolekcyjnego, posiadamy własny oddział fundacji, mamy już konta, na których możemy przechowywać środki. Decyzja o tych wszystkich działaniach była podjęta z głębokiej troski o jutro naszego ruchu. Chcemy zabezpieczyć byt oaz wakacyjnych, rozwój diakonii specjalistycznych, wspierać kręgi Domowego Kościoła i inne grupy ruchu w prowadzonych działaniach apostolskich.

Obecnie istnieją bardzo duże możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków na naszą działalność. Wiele projektów rządowych i samorządowych pozwala nam uczestniczyć w działaniach na rzecz rodziny, małżeństwa oraz wychowania dzieci i młodzieży. Są to środki, które możemy z powodzeniem aplikować na nasze oazy, spotkania diakonijne czy inne dzieła apostolskie.

Nie wystarczy już posługa wolontariuszy, ale profesjonalna obsługa naszych rekolekcji, spotkań diakonijnych, pielgrzymek, sesji, grup formacyjnych. Konieczne jest zatrudnienie jednej lub – jeśli się uda – dwóch osób, które etatowo podejmą stałą pracę na rzecz naszego ruchu w diecezji. Wymagania administracyjne są takie, że albo będziemy profesjonalni, albo przyjdzie nam mierzyć się z coraz większą niemocą naszych działań na płaszczyźnie społecznej i apostolskiej.

Takie rozwiązania będą możliwe dzięki stałemu opodatkowaniu się każdego z nas na ten cel. Można to uczynić poprzez stałe obciążenie własnego konta na określony czas przelewając wybraną kwotę pieniężną na konto Ruchu naszej diecezji. Pomocą temu służą formularze zamieszczone poniżej. Prosimy, aby jak najwięcej osób niezwłocznie odpowiedziało na ten apel podejmując stałą odpowiedzialność materialną za dzieło Oazy w naszej diecezji. To pomoże prognozować wydatki. Należy wypełnić deklarację i odesłać ją na adres centrum lub adres e-mail. Wszystko podane jest w deklaracji. Ważne jest, aby to wsparcie było na określony czas, np. rok lub najlepiej dłużej. Mile widziane są również jednorazowe wpłaty. Numer konta i garść informacji znajdziecie na załączonej ulotce.

Powyższy projekt, po rozeznaniu, zyskał akceptację Kręgu Diecezjalnego i Diecezjalnej Diakonii Jedności. Wydaje się, że jeśli przeszliśmy formację w tym Ruchu ku dojrzałości chrześcijańskiej, to wiemy, że warto to dzieło dalej rozwijać i przekazywać jego charyzmat następnym pokoleniom. Środki materialne nie zastąpią ruchu i jego charyzmatu, ale pomogą w dzieleniu się tym dobrem z innymi ludźmi.

Z Panem Bogiem,
Anna i Mariusz Mazurek, para diecezjalna Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie
ks. Roman Litwińczuk, moderator diecezjalny Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie
ks. Adrian Put, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie
Diecezjalna Diakonia Jedności