W Gorzów Wlkp.

W  atmosferze modlitwy i wspólnego śpiewu w poniedziałek 11 maja 2015 r. w salce parafialnej u Misjonarzy Oblatów przy ul. Brackiej odbył się ostatni krąg rejonowy. W obecności Ojca Piotra Darasza – moderatora rejonu Gorzów –  wybraliśmy nową parę rejonową Iwetę i Artura Szwarców.

Iweta i Artur Szwarc

Są małżeństwem od 16-stu lat, mają dwójkę dzieci, w Domowym Kościele od 5-ciu lat. W naszym rejonie kończą pilotowanie kręgu w Drezdenku, podjęli się duchowej adopcji misjonarza Mirosława Żadziłki oraz zaangażowali się w tworzenie diecezjalnej diakonii ewangelizacji. Ponadto Artur ma duży wkład w tworzenie informacji z rejonu na stronę diecezjalną oraz do gazetki parafialnej. Swoją posługę rozpoczną od nowego roku formacyjnego. Formacja: oaza I oraz II stopnia (15-sto dniowa), ORAR II stopnia.

Życzymy im potrzebnych łask do tej posługi, coraz większego zafascynowania się Ruchem Światło-Życie oraz stania na straży wierności charyzmatowi. Otaczamy ich modlitwą i polecamy opiece Niepokalanej.

Marzena, Mariusz Kruszakin ustępująca para rejonowa

Nowo wybranej parze rejonowej życzymy wielu natchnień Ducha Świętego