W Diecezja, Ewangelizacyjna

„Kościół, w każdym okresie historii ludzkiej, stale przejęty pragnieniem i żądzą ewangelizowania, odczuwał jedną troskę i niepokój: Kogo posłać na głoszenie tajemnicy Chrystusa? W jakiej mowie przepowiadać tę tajemnicę? Jak to robić, żeby była zrozumiana i dotarła do wszystkich, co mają jej słuchać?” /Evangelii Nuntiandi 22/

Przez bycie dzieckiem Bożym oraz dzięki sakramentom Duch Święty nas uzdalnia do dzielenia się wiarą na wszelkie sposoby. Będąc w Domowym Kościele możemy łatwo usprawiedliwiać się, że czynimy to w gronie nam powierzonych- dzieci, najbliższych w rodzinie. Czy nie czujemy wewnętrznego przynaglenia, że to za mało, że jesteśmy słudzy nieużyteczni, że Pan chciałby naszego większego otwarcia na Mieszkającego w ubogich, nieznających Jezusa? Pomóc im odkryć Go w nich samych- do tego wzywa nas Bóg. Brak pragnienia dzielenia się tym darem z bliźnim winien nas mocno niepokoić.

Jeśli odkrywasz w sobie głos pukającego Jezusa o bardziej, więcej; jeśli szukasz inspiracji, narzędzi, metod do dzielenia się żywym Bogiem; jeśli chcesz napełniać się duchem odwagi i męstwa, które daje wspólnota w Duchu Świętym; jeśli pragniesz doświadczyć radości z głoszenia Ewangelii przez dawanie świadectwa – zapraszamy Cię na ORAE I° !!!

Koszt: 360zł osoba dorosła, dzieci: do 3r.ż. za darmo, do 12r.ż. 180zł
Termin: 12-18 stycznia 2019
Miejsce: Rokitno

Zapisy od 1 grudnia 2018 na stronie lubuskadde.pl
Kontakt: dde@lubuskaoaza.pl, ks. Paweł Grzesiak – tel. 693 625 005
Zapewniamy opiekę dla dzieci.

Z błogosławieństwem Bożym
ks. Tomasz Westfal,
animatorzy diakonii ewangelizacji