Kalendarz pracy rocznej Ruchu Światło-Zycie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
w roku formacyjnym 2017/2018

Rok 2017

1-2 IX – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii – Rokitno
3 IX – Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło-Zycie – Rokitno
8-10 IX – Podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła – Pelplin
22-23 IX – I Diecezjalna Kongregacja Diakonii – Kęszyca Leśna

13-15 X – Szkoła Animatora sesja I i III – Paradyż
14 X – Diecezjalna Diakonia Jedności – Zielona Góra
14 X – Szkolenie metodyczne dla prowadzących Kurs Alpha – Zielona Góra
21 X – Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

4 XI – Kurs NPR – Diakonia Życia – Zielona Góra
11 XI – Dzień Skupienia Diecezjalnej Diakonii Muzycznej
17-18 XI – Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych – Kalisz
18 XI – Kurs NPR – Diakonia Życia – Zielona Góra
25 XI – Spotkanie organizacyjne Diakonii Ewangelizacji – Zielona Góra
25 XI – Kurs NPR – Diakonia Życia – Zielona Góra
27-30 XI – Rekolekcje dla kapłanów moderatorów – Krościenko

1-3 XII – Oaza Modlitwy – Paradyż
1-3 XII – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności (ORDJ)
8 XII – Niepokalane Poczęcie NMP – uroczystość patronalna Ruchu Światło-Życie
27-31 XII – Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD) – Otorowo
31 XII – Niedziela Świętej Rodziny – uroczystość patronalna Domowego Kościoła

Rok 2018

7 I – Niedziela Chrztu Pańskiego – uroczystość patronalna moderatorów Ruchu
19-21 I – Spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła

Zimowa Oaza Żywego Kościoła 2018

Ferie zimowe: województwo lubuskie 12 II – 25 II; województwo dolnośląskie 15 I – 28 I

10-16 II – Oaza Ewangelizacji dla Rodzin, Oazy Dorosłych i studentów – Kęszyca Leśna
10-19 II – KODAL – Luboń koło Poznania
11-17 II – Oaza Ewangelizacji – Paradyż
16-25 II – KAMUZO – Rokitno
18-24 II – ORAE I i II stopnia – Paradyż
18-24 II – Rekolekcje oazowe „Junior” – Paradyż
23-25 II – ORAMuz – Rokitno

23-25 II – 43 Kongregacja Odpowiedzialnych – Częstochowa

2-4 III – Oaza Modlitwy – Paradyż
2-4 III – Warsztaty muzyczne przed Triduum Paschalnym
11 III – Możliwość Dnia Skupienia w rejonach Domowego Kościoła
29 III – 1 IV – Triduum Paschalne (dochodzone w Centrum Światło-Życie w Zielonej Górze)

6-8 IV – Rekolekcje formacyjne Diakonii Ewangelizacji i warsztaty teatralne – Paradyż
14 IV – Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
20-21 IV – Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych – Poznań
20-22 IV – Szkoła Animatora sesja II i IV – Paradyż

12 V – Diecezjalna Diakonia Jedności – Zielona Góra
13 V – Rozpoczęcie Dni Modlitw do Ducha Świętego w intencji OŻK 2018
18-21 V – Centralna Oaza Matka – Krościenko
26 V – Pielgrzymka Domowego Kościoła – Kalisz

10 VI – Lokalna Oaza Matka – Zielona Góra

Oaza Żywego Kościoła 2018

I turnus: 29 czerwca – 15 lipca
II turnus: 17 lipca – 2 sierpnia
III turnus: 3 sierpnia – 19 sierpnia

22-31 VIII – KODA – Rokitno
16-20 VIII – Warsztaty Diakonii Muzycznej

Warsztaty Diakonii Liturgicznej
Warsztaty Full of Grace

31 VIII – 2 IX – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii – Rokitno
3 IX – Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło-Zycie – Rokitno