W Diecezja

Szczęść Boże,wszystkim Rodzinom Domowego Kościoła naszej diecezji.
W dniach 18-20 września 2015 r. na Górze Św. Anny odbyło się
Podsumowanie Rocznej Pracy Domowego Kościoła 2014/15.
W spotkaniu udział wzięły pary z Polski, Ukrainy, Czech i Europy Zachodniej. Wśród nich były: para krajowa, pary filialne, diecezjalne, łącznikowe. Byli również z nami:
bp Adam Szal z diecezji przemyskiej, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, moderator krajowy
Ks. Marek Sędek , moderator krajowy DK ks. Tomasz Opaliński.
Radością, która cieszyła serce była informacja o licznym udziale par małżeńskich, kapłanów, kleryków w rekolekcjach formacyjnych i tematycznych.
Wybrzmiała również troska i pomysł nad formacją i formułą rekolekcji dla najstarszych par małżeńskich oraz owdowiałych członków DK aby oni czuli się potrzebni i podejmowali rożne posługi na rzecz DK.
Gospodarz miejsca biskup Andrzej Czaja w swojej konferencji powiedział do Nas „ ..Liczymy na Was , Domowy Kościół, że pomożecie nam krzewić duchowość komunii..” Mówił również o roli i zadaniach stojących przed katolickimi małżeństwami szczególnie odnosząc się do DK.

Więcej informacji na stronie www.dk.oaza.pl
Niech Pan obdarzy Was radością i pokojem.
Alina i Marek para diecezjalna.