W Diecezja

0004PGCR9098FI7J-C116-F4

Szczęść Boże.

Dzisiaj Papież Franciszek podczas mszy św. w

Watykanie inaugurował XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego tematem jest rodzina – „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”, potrwa On do 25.10.2015.

Miejmy w swich sercach gorącą intencję modlitwa o dobre owoce tego Synodu.

W tym czasie kiedy toczy się walka o wizerunek prawdziwej Rodziny – Bogiem Silnej, otoczmy modlitwą wszystkich obradujących a także wszystkie rodziny by to Duch św. prowadził je ku świętości.

Alina i Marek

Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny:

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

 

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

 

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

 

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły [przyp. red. trwający] Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

 

Jezu, Maryjo i Józefie
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.