W Archiwum

Szczęść Boże,

Przewielebni Księża Moderatorzy,

Małżeństwa Domowego Kościoła,

Animatorzy i Uczestnicy wspólnot dorosłych, studentów, dzieci i młodzieży!

Pragnę poinformować, że Biskup Diecezjalny Stefan Regmunt pismem z dnia 17 czerwca 2015 roku, na wniosek Kręgu Diecezjalnego przedłożony Biskupowi przez moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, przedłużył Alinie i Markowi Sobczakom kadencję Pary Diecezjalnej Domowego Kościoła o jeden rok, tj. do końca czerwca 2016 roku.

Parze Diecezjalnej bp Stefan Regmunt udzielił błogosławieństwa do dalszego pełnienia posługi, a wszystkich członków Domowego Kościoła w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Ksiądz Biskup powierzył opiece Matce Bożej Rokitniańskiej i Męczennikom z Międzyrzecza.

 

Pozdrawiam,

ks.Robert Patro

moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie