W Diecezja, Zielona Góra I

W sobotę 16 marca br. Po raz kolejny w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Starym Kisielinie spotkały się rodziny Domowego Kościoła wraz z moderatorami ks. Dariuszem Gronowskim i ks. Andrzejem Brenkiem. Był to Dzień Skupienia Rejonu I – Zielona Góra DK. Piękny czas na pogłębienie więzi z Panem Bogiem i ze wspólnotą. W naszej codzienności, w tym zabieganiu potrzebujemy chwil na zatrzymanie się po to, aby uczyć się cichości i pokory oraz dystansu do współczesnych tendencji tego świata.
Spotkanie rozpoczęliśmy zapaleniem świecy, która jest symbolem obecności Chrystusa wśród nas. Wierzymy, że Pan Jezus zaproszony w ten sposób na nasze spotkanie przenikał nas Swoim Duchem
i umacniał. W kolejnym etapie 12 kręgów, które tworzą Rejon I miały możliwość przedstawienia się. To czas wzajemnego poznawania. Nie zawsze wiemy, że w codziennym życiu przechodzimy obok drugiego człowieka, który tak jak my podąża ku Panu drogą wspólnoty DK. Wysłuchaliśmy świadectw dwóch małżeństw: Moniki i Grzegorza Kasperskich oraz Małgosi i Janusza Brodów. Oba piękne
i poruszające są dowodem na to, że każde małżeństwo podąża do świętości inną drogą, ale zawsze razem i w jedności z Bogiem.
Konferencja, którą wygłosił ks. Dariusz Gronowski dotyczyła wielkiego nakazu Chrystusa, wielkiego posłannictwa jakim jest ewangelizacja. Ks. Dariusz przekazał nam wiadomości w schemacie sześciu pytań: kto? co? dlaczego? kiedy? gdzie? jak? I w ten sposób wyjaśnił co dla nas z nakazu Chrystusa wynika.
Przyszedł czas na modlitwę. Adorację przed Najświętszym Sakramentem poprowadzili małżonkowie
z kręgu Ani i Macieja Kozłowskich . Poprzez osobiste rozważania i śpiew w głębszym przeżywaniu wielbiliśmy Pana. Namiot spotkania to czas rozmowy z Panem. Wsłuchując się w słowa Ewangelii
Mt 5, 43-48 próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: „Przez wiarę Jezus włączył nas w Swoje życie. Stąd płynie na nas moc, która pozwala nam iść drogą krzyżową i doświadczać jak wielka jest miłość Boga wobec nas. Czy umiemy dzielić się tą miłością? Czy umiemy wybaczać?”
Msza Św. była naszym dziękczynieniem Panu Bogu za dar wspólnoty Domowego Kościoła w życiu naszych małżeństw i rodzin, a także prośbą o świadomość i łaskę, że jako krąg Domowego Kościoła
i jako rodzina jesteśmy wezwani do ewangelizowania w prosty codzienny sposób. Homilię wygłosił
ks. Andrzej Brenk w oparciu o przemówienie Papieża Franciszka w czasie czuwania modlitewnego w Panamie. Ks. Andrzej mówił o ewangelizacji ludzi młodych i nie tylko. Podał wskazówki co nie powinniśmy czynić względem nich, aby ich nie zniechęcić oraz co czynić, aby zachęcić ich do spotkania z Panem. Najważniejsze, mamy świadczyć swoim życiem i do niego zapraszać. Wiele osób zaangażowało się do posługi podczas Eucharystii: czytanie, psalm, modlitwa wiernych, dary, oprawa muzyczna. Ich starania pomogły nam przeżyć najważniejszą Modlitwę we wspólnym skupieniu,
w pełnej radości i miłości z Panem Bogiem. Przed błogosławieństwem zwróciliśmy się do Pana słowami modlitwy za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W kręgu, połączeni swoimi dłońmi i ze śpiewem „Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim” zakończyliśmy czas wspólnej modlitwy.
Po uczcie duchowej przyszła pora na agape, czyli ucztę pokarmową. Dzieliliśmy się, tym co sami przygotowaliśmy, w atmosferze radości i licznych rozmów.
Jak co roku, w naszym spotkaniu uczestniczyły harcerki. Ich opieka nad naszymi dziećmi jest zawsze dużą pomocą.
Wierzymy, że ten krótki czas, który oddaliśmy Panu Bogu w naszym dniu skupienia był nam wszystkim bardzo potrzebny i był dla nas czasem błogosławionym. Wierzymy, że jesteśmy tą żyzną glebą, na której zostało zasiane ziarno i pieczołowicie pielęgnowane, przyniesie plon obfity.
Za wszystko – Chwała Panu!

Marzena i Krzysztof Iwańscy
para rejonowa

RDS ZG I 2019.03.16
20190322_16522120190316_14020520190322_170000

RDS ZG I 2019.03.16