W Zielona Góra II

Rejonowy Dzień Skupienia Domowego Kościoła, tym razem odbył się w parafii franciszkańskiej w Zielonej Górze, 10.03.2018 r. i tym razem, w tej świątyni, odbył się w zasięgu tylko jednego rejonu DK, tzn. II Rejonu ZG. Każdy z rejonów Zielonej Góry ten dzień przeżywał osobno. Celem było bliższe się poznanie.
W spotkaniu uczestniczyły kręgi Domowego Kościoła z parafii: MB Częstochowskiej, MB Nieustającej Pomocy z Jędrzychowa, Ducha Świętego, św. Józefa i miejscowa z parafii św. Franciszka. W spotkaniu uczestniczyli kapłani posługujący w tych wspólnotach, na czele z ks. kan. Romanem Litwińczukiem, moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła oraz ks. Dr Arkadiuszem Cygańskim, moderatorem rejonowym Rejonu II Zielona Góra DK. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 od przedstawienia kręgów i informacji o działalności, o 10.45 konferencję wygłosił o. Arkadiusz Dąbek, na temat: Służyć małżonkowi – relacje, komunikacja. Nie mogło zabraknąć także adoracji Najświętszego Sakramentu zwieńczonej Eucharystią, której przewodniczył oj. Witold Kuźma i koncelebrował, jak też wygłosił homilię, ks. dr Arkadiusz Cygański. Po Mszy św. odbyło się spotkanie przy stole, tzw. agapa. Tak przeżywany dzień, to nie tylko czas formacji małżeństw, ale etap duchowego przygotowania się do przeżywania Wielkanocy.
Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie i posługę. Bez Was ten Dzień na pewno by się nie udał.
Chwała Panu!

RDW II Rejonu ZG
28871792_874205716085341_2259604112859463680_n20180310_12501820180310_125006

RDW II Rejonu ZG