W Diecezja, Zielona Góra I, Zielona Góra II, Zielona Góra III

Nic tak nie uświadamia piękna Rejonowego Dnia Wspólnoty, jak wysiłek włożony w obecność na tym dniu i radość wspólnoty, którą się docenia, jak się jej doświadczyło.

Za nami kolejny taki dzień, kolejne radosne spotkanie wynikające z Rejonowego Dnia Wspólnoty RŚŻ, który tym razem odbył się 14.04.br w parafii Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze. Jeszcze w klimacie świętowania Zmartwychwstania Naszego Pana zebrały się Rejony I, II i III Zielonej Góry, Oazy Młodzieżowe z ZG oraz Oaza Dorosłych z ZG. Całość naszego spotkania poprowadził ks. Przemek Janicki – moderator III Rejonu ZG Domowego Kościoła. A ponieważ naszym celem jest poznawanie się nie tylko w kręgach czy też grupach oazowych, ale również w parafiach, stąd ks. Przemek przywitał nas jako poszczególnych przedstawicieli parafii Zielonej Góry i okolic, do których przynależymy.

Konferencję nt „Służby w Kościele” w jakże wymowny i czytelny sposób wygłosił nam ks. Darek Gronowski – moderator I Rejonu ZG Domowego Kościoła. Chyba nikt z nas nie zapomni, że trzeba być pro aktywnym i nie czekać jak inni coś zrobią, jak też nie zapomnimy, że istnieje np. Diakonia Przytulania! W pamięci też zostanie przywołanie refleksji nt tego co się stało np. z Diakonią Wspólnoty Rodzin, czy potrafimy ponad podziałami na kręgi i oazy zaistnieć i trwać lokalnie w naszych parafiach?

Na długo zostaną w naszej pamięci również piękne świadectwa dotyczące służby w parafii, które dali Marzenka i Krzysztof Iwańscy – para rejonowa I Rejonu ZG DK oraz Asia Kuczak- moderatorka oazowa, prowadząca scholę dziecięcą, jak również grupę młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, podejmująca wiele innych jeszcze posług na rzecz swojej parafii. To prawda, że z Panem Bogiem można wszystko!
Następnie zatrzymaliśmy nasze myśli i skupienie na Chrystusie Zmartwychwstałym w Namiocie Spotkania i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Każdy z nas mógł oddać Jezusowi wszystkie swoje troski i radości. W treść rozważań wprowadzili nas Irenka i Waldek Trypuccy – para rejonowa III Rejonu ZG DK.

Centralnym punktem naszego spotkania oczywiście była Msza Św odprawiona w naszych intencjach: i za młodzież maturalną, i za nasze dzieci i rodziny skupione w DK oraz za naszych chorych. Msza św koncelebrowana była przez 5-ciu kapłanów. Oprócz ks. Przemka i ks. Darka, modlili się też za nas i z nami ks. Arek Cygański- moderator II Rejonu ZG Domowego Kościoła, Ojciec Witold Kuźma – Franciszkanin, moderator jednego z naszych kręgów DK oraz ks. Łukasz Malec – moderator rejonowy RŚŻ w Zielonej Górze, który wygłosił do nas homilię na temat radości paschalnej. Czy jest w nas radość ze Zmartwychwstania Chrystusa ? Dar prawdziwej radości, radości z serca jest nam dany z góry. Przecież nie można się zmusić do radości. Pierwsze słowa Jezusa do uczniów po zmartwychwstaniu to: „Pokój wam”. Pokój serca to głęboka prawdziwa radość. Czy po tym nas poznają, że mamy radość paschalną i zaczną w głębi serca pytać się siebie „Skąd oni to mają?”. We fragmencie ewangelii wybrzmiały najmocniej słowa Jezusa „To Ja jestem, nie bójcie się”, gdy uczniowie zobaczyli Go kroczącego po wodzie. Chrystus jest zawsze z nami, mieszka w naszym sercu, daje nam pokój i radość, jakiej świat dać nie może. Zatem dawajmy temu pokorne świadectwo wobec świata.

Oczywiście cóż to by był za Dzień Rejonowy, gdyby nie śpiewy. To one w wykonaniu Diakonii Muzycznej, nad którą czuwał Tomek Kuzioła, przeniosły nasze serca i myśli w Uwielbianie i dawały zaczerpnąć mocy z modlitwy śpiewanej, przy dodatkowym wsparciu Słowem Bożym i tańcem, których nie szczędził nam ks. Przemek. Za pewne bardzo wszyscy jesteśmy za to wdzięczni.
Na końcu, jak zawsze, znalazł się czas na Agape, gdzie przy pysznym bigosie, kawie i cieście długo jeszcze ze sobą wszyscy rozmawialiśmy.
Wszystkim składamy Wielkie Bóg Zapłać za przybycie, a tym którzy jeszcze znaleźli czas i dodatkowe siły, za wszelką pomoc. Niechaj będzie chwała i cześć naszemu Bogu na wieki. Alleluja !!!.

Ewa i Jarek Biel

Rejonowy Dzień Wspólnoty RŚŻ 2018.04.14
20180414_12443120180414_12442820180414_124423

Rejonowy Dzień Wspólnoty RŚŻ 2018.04.14