W Zielona Góra I

W sobotę 10 marca br. rodziny Domowego Kościoła Rejonu I – Zielona Góra wraz z moderatorami ks. Dariuszem Gronowskim i ks. Andrzejem Brenkiem, spotkały się na Dniu Skupienia Rejonu I DK w parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Starym Kisielinie. W naszym codziennym zabieganiu zatrzymaliśmy się na chwilę, aby zastanowić się nad swoim życiem duchowym i pogłębić swoją wiarę.
Po zapaleniu świecy i zawiązaniu wspólnoty mieliśmy okazję poznać się wzajemnie poprzez przedstawienie się 13 kręgów. Żyjemy obok siebie, często nie wiemy, że w pobliżu są rodziny, które jak my podążają do Pana we wspólnocie DK.
Wysłuchaliśmy również świadectw trzech małżeństw: Janiny i Jana Kwietniów, Marzeny i Krzysztofa Iwańskich oraz Magdy i Andrzeja Terków. Były to poruszające świadectwa, w których ujrzeliśmy obraz małżeństw dążących do świętości w jedności ze sobą poprzez życie Słowem Bożym, modlitwę oraz postawę służenia bliźnim we wspólnocie i poza nią.
Konferencja, którą wygłosił ks. Dariusz Gronowski dotyczyła tematu modlitwy – Namiotu Spotkania. Kapłan zapoznał nas z „Rozmyślaniem nad Słowem Bożym według wskazań bpa Wilhelma Pluty”.
Później w Namiocie Spotkania wsłuchiwaliśmy się w słowo Pana (Łk 18, 9-14). Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: „Czy w mojej modlitwie staję przed Panem jak faryzeusz pełen pychy i pogardy, czy jak celnik buduję modlitwę na pokorze pragnąc Bożego miłosierdzia?” W adoracji przygotowanej przez Monikę i Grzegorza Kasperskich trwaliśmy przed Najświętszym Sakramentem adorując Pana w uwielbieniu.
Msza Święta była naszym dziękczynieniem Bogu za dar Domowego Kościoła w życiu każdego z nas, a także prośbą za cały Ruch Światło-Życie, aby uczestnicy tego Ruchu wzorowali się na Słudze Niepokalanej i byli światłem, które Jezus rzucił przez Ewangelię. Podczas Mszy Św. homilię wygłosił ks. Andrzej Brenk. Tematem przewodnim była modlitwa. Moderator uświadomił nam, nawet obrazowo, że bez zachowania jedności ciała, umysłu i ducha nie jesteśmy w stanie przeżyć modlitwy- naszego spotkania z Panem we właściwy sposób.
Wiele osób zaangażowało się do posługi podczas Eucharystii: czytanie, psalm, modlitwa wiernych, komentarze do darów, dary, oprawa muzyczna. Dzięki ich staraniom przeżyliśmy tę najważniejszą Modlitwę pełni Ducha Św. i Bożej radości.
Przed błogosławieństwem towarzyszyły nam słowa modlitwy za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego: Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka (…). Dziękujemy Ci za to, że przez tego Kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie.
Wspólną modlitwę zakończyliśmy w kręgu, połączeni swymi dłońmi i ze śpiewem na ustach „Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim”.
Po uczcie duchowej przyszła pora na agapę, czyli ucztę pokarmową pełną smakołyków. Wszyscy dzieliliśmy się tym, co przygotowaliśmy, w atmosferze radości i rozmów.
Musimy wspomnieć także o harcerkach, które opiekowały się dziećmi podczas naszej modlitwy w kościele. Zawsze są chętne do pomocy. Dziękujemy im za służbę.
Bądź uwielbiony Panie w naszym spotkaniu, bądź uwielbiony we wszystkich uczestnikach a także w tych osobach, które z różnych przyczyn nie dotarły na Dzień Skupienia.
Chwała Panu!

Marzena i Krzysztof Iwańscy
Para rejonowa

Rejonowy Dzień Skupienia I Rejonu Zielona Góra
20180310_14045420180310_14044120180310_140438

Rejonowy Dzień Skupienia I Rejonu Zielona Góra