W Żagań / Żary / Lubsko

“Duch Święty w Kościele”
Dnia 9 kwietnia 2016r. w parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu brały udział wspólnoty: Oazy Dzieci Bożych, Oazy Młodzieżowe oraz rodziny z Domowego Kościoła rejonu Żary – Żagań – Lubsko.
Konferencję wygłosił ks. Paweł Grzesiak, podczas której przybliżył nam z Pisma Świętego, jak Duch Święty działa w Kościele i w jakiej postaci przychodzi .
Po śmierci Jezusa apostołowie w wieczerniku są zamknięci na cztery spusty, tak się bali. Gdy pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa otrzymują Ducha Świętego w postaci ognia, nie boją się niczego, idą na cały świat i głoszą.
Ale czy my w swoich kręgach nie jesteśmy zamknięci na jego działanie, czy przyjmujemy inne małżeństwa, zabiegamy o nowe kręgi, dzielimy się wiarą z innymi? Jak służymy w parafii? To pytanie warto sobie zadać.
W czasie Eucharystii, którą koncelebrowali ks. dr Andrzej Hładki oraz ks. Daniel Geppert, dziękowaliśmy Panu Bogu za moderatorów, dzieci, młodzież oraz małżeństwa trwające w Domowym Kościele. Eucharystię śpiewami ubogaciła młodzież.
Konferencja wprowadziła nas do pracy w grupach, pochyliliśmy się nad tematem ” Duch Święty w Kościele”.
Spotkanie zakończyło się grochówką i pysznym ciastem. Agapa sprawiła, że mogliśmy się podzielić swoimi radościami i przeżyciami.
Był to dla nas czas dziękczynienia dobremu Bogu, za spędzone wspólnie przedpołudnie.
Ewa i Bogdan Hadrysiowie