W Rekolekcyjna

Kochane Rodziny Domowego Kościoła,

Charyzmat Ruchu Światło-Życie wzywa nas do tego, aby Światło, którym jest Jezus Chrystus przemieniało nasze życie. Gdzie lepiej można namacalnie doświadczyć działania tego Światła w naszym życiu jak nie na rekolekcjach? Uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych Domowego Kościoła jest czasem szczególnego działania Boga w życiu małżeństwa i rodziny. Dlatego gorąco zachęcamy do dołożenia wszelkich starań, aby z tego daru skorzystać.

Diecezjalne Centrum Światło-Życie

Podczas ferii zimowych diakonie Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej organizuje następujące typy oaz i kursów rekolekcyjnych:

1. Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych organizuje:

Oazę Rodzin I stopnia
Termin: od 27-01-2017 do 10-02-2017
Miejsce: Stary Sącz – Dom Pielgrzyma OPOKA

Rekolekcje mają charakter ewangelizacyjno-katechumenalny; omawiane są również zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej.
Wymagania względem uczestników: sakramentalny związek małżeński.
Cena: 890 zł – os. dorosłe i dzieci pow. 12 lat*, 490 zł – dzieci 3-12 lat*, 0 zł – dzieci 0-2 lata*/ */ przy wyznaczaniu wieku dziecka brany jest pod uwagę tylko rok urodzenia.
Sposób zapisu na rekolekcje – formularz do znalezienia na stronie:

2. Diecezjalna Diakonia Liturgiczna organizuje:

KODAL, czyli Kurs Oazowy dla Animatorów Liturgii
Termin: od 28-01 do 5-02-2017, przyjazd do godz. 16.30 w sobotę w wyjazd po uroczystym obiedzie w niedzielę. Proszę pamiętać aby nie wyjeżdżać wcześniej z rekolekcji, gdyż uroczyste zakończenie jest integralna częścią rekolekcji.
Miejsce: Dom Rekolekcyjny w Żarach – Kunicach.

KODAL – Kurs Oazowy Dla Animatorów Liturgii to rekolekcje przeznaczona dla wszystkich tych, którzy chcieliby bardziej poznać i ukochać liturgię a w konsekwencji posługiwać w jej przestrzeni w swoich parafiach. Rekolekcje mają na celu przygotowanie ministrantów i młodzież do funkcji ceremoniarza i animatora liturgii w parafii zdolnego do poprowadzenia młodszych ministrantów i grup parafialnych związanych z liturgią. W rekolekcjach mogą wziąć udział również dziewczęta, gdyż w ramach KODAL-u realizowana będzie szkoła komentatorki, precentorki, służby ładu i darów. W programie rekolekcji znajdują się informacje z dziedziny liturgii, elementy formacji duchowej oraz praktyczne ćwiczenia.

Wymagania względem uczestników: Na rekolekcje zapraszamy lektorów, prezesów grup ministranckich, ministrantów ze szkoły średniej oraz oazowiczów po II stopniu ONŻ.
Zabieramy: Pismo święte, notatnik, strój liturgiczny, śpiwór lub poszewki na pościel, sprzęt sportowy.
Cena: 350 zł
Sposób zapisu na rekolekcje – strona www.ddl.org.pl od 1 grudnia zapisy.

3. Diecezjalna Diakonia Muzyczna organizuje:

KAMUZO, czyli Kurs Animatorów Muzycznych Oazy
Termin: od 3 do 12 lutego 2017.
Miejsce: Dom Rekolekcyjny w Rokitnie.

KAMUZO, są to rekolekcje Ruchu Światło-Życie, które przede wszystkim przygotowują do zaangażowania we wspólnocie Kościoła w ramach diakonii muzycznej. Ich celem jest pogłębienie życia wewnętrznego poprzez formację liturgiczną, modlitewną oraz kształcenie muzycznych umiejętności i pogłębianie wrażliwości muzycznej.

Podczas KAMUZO uczestnicy w ramach przeżywanych rekolekcji uczą się nowych śpiewów liturgicznych, jak i wielbiących. W tak zwanej Małej Szkole Muzycznej kamuzowicze poznają podstawy muzyki – zapis nutowy, interwały, rytmika, harmonia – w zależności od stopnia znajomości tych zagadnień. Grający na instrumentach mają okazję uczestniczyć w opracowywaniu aranżacji instrumentalnych. Gitarzyści mogą doskonalić swoją umiejętność gry (albo poznać podstawy). Na KAMUZO uczestnicy zapoznają się z dokumentami Kościoła ukazującymi zasady, według których może odbywać się posługa muzyczna podczas liturgii. Istnieje też możliwość poznania podstaw obsługi sprzętu nagłaśniającego i rejestrującego.

Wymagania względem uczestników: ukończone 15 lat, zaangażowanie we wspólnoty Ruchu Światło-Życie lub schole parafialne, względnie dobre warunki głosowe (umiejętność gry na instrumencie nie jest konieczna).
Cena: 360 zł (w tym zadatek 100 zł płatny w momencie zgłoszenia).
Sposób zapisu na rekolekcje: Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie: www.kamuzo.net.

ORAMuz, czyli Oazę Rekolekcyjną Animatorów Muzycznych
Termin: od 10 do 12 lutego 2017.
Miejsce: Dom Rekolekcyjny w Rokitnie.

ORAMuz, są to rekolekcje muzyczne adresowane do osób z Domowego Kościoła i Oazy Dorosłych, które chciałyby podejmować posługę w ramach diakonii muzycznej. Mogą w niej uczestniczyć animatorzy Ruchu, jeśli nie mogą wziąć udziału w KAMUZO. Celem tych rekolekcji jest pogłębienie formacji liturgicznej i muzycznej. W programie przewidziana jest Eucharystia, modlitwa Liturgią Godzin, spotkania w grupach formacyjnych. Będzie też miejsce na naukę nowych śpiewów, zapoznanie z dokumentami Kościoła o muzyce liturgicznej i szkołę melodii Liturgii Godzin.

Wymagania względem uczestników: zaangażowanie w Domowym Kościele lub w Oazie Dorosłych, względnie dobre warunki głosowe (umiejętność gry na instrumencie nie jest konieczna).
Cena: 150 zł (w tym zadatek 50 zł płatny w momencie zgłoszenia) (dzieci w wieku od 3 do 12 lat płacą połowę).
Sposób zapisu na rekolekcje: Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.kamuzo.net.

4. Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji organizuje:

ORAE I i II, czyli Oazę Rekolekcyjną Animatorów Ewangelizacji I i II st.
Termin: 03.02-07.02. 2017.
Dom Rekolekcyjny „Jackówka” w Gościkowie-Paradyżu.

ORAE to czterodniowe rekolekcje przeznaczone dla osób, które pragną podjąć posługę ewangelizacji. Głównym zadaniem ORAE jest doprowadzenie wszystkich uczestników do osobowego kontaktu w wierze z Chrystusem oraz wzbudzenie w nich pragnienia zbliżenia innych do Chrystusa przez ofiarną służbę na rzecz ewangelizacji. Zadaniem szczególnym jest przygotowanie osób uczestniczących w tych rekolekcji do ewangelizacji indywidualnej oraz do prowadzenia grup postewangelizacyjnych.
Wymagania względem uczestników: rekolekcje przeznaczone dla osób po I stopniu ONŻ.
Cena: 230 zł.
Sposób zapisu na rekolekcje: Zapisy przez formularz dostępny na stronie: www.adonai.oaza.pl.

OE, czyli Oazę Ewangelizacji, 1 turnus.
Termin: 29.01-03.02.2017
Dom Rekolekcyjny „Jackówka” w Gościkowie-Paradyżu

OE – Oaza Ewangelizacji – to krótkie rekolekcje przeżyciowe skierowane do młodzieży z kl. II, III gimnazjum i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej, która pragnie uczestniczyć w Oazie Nowego Życia I stopnia. OE to także propozycja dla osób, które nie są jeszcze związane z Ruchem Światło-Życie, a pragną rozpocząć formację oazową. Są one także skierowane do młodych kończących formację w grupach Oazy Nowej Drogi. W Oazie Ewangelizacji mogą uczestniczyć także młodzi ludzie niezwiązani z żadną grupą formacyjną, którzy szukają swojego miejsca w Kościele. Oaza Ewangelizacji może służyć także jako dodatkowy element formacyjny dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Celem tych rekolekcji jest doprowadzenie do religijnego przebudzenia przez osobiste spotkanie z Chrystusem i przyjęcie Go przez wiarę w Duchu Świętym.

Wymagania względem uczestników: rekolekcje skierowane do młodzieży z kl. II, III gimnazjum i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej.
Cena: 230 zł.
Sposób zapisu na rekolekcje: Zapisy przez formularz dostępny na stronie: www.adonai.oaza.pl.

OE, czyli Oazę Ewangelizacji, 2 turnus.
Termin: 06.02-11.02.2017
Dom Rekolekcyjny w Kęszycy Leśnej (powiat międzyrzecki)

Wymagania względem uczestników: rekolekcje skierowane do młodzieży z kl. II, III gimnazjum i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej.
Cena: 260 zł
Sposób zapisu na rekolekcje: Zapisy przez formularz dostępny na stronie: www.adonai.oaza.pl.

OE, czyli Oazę Ewangelizacji dla małżonków
Termin: 06.02-11.02.2017
Dom Rekolekcyjny w Kęszycy Leśnej (powiat międzyrzecki)

OE – Oaza Ewangelizacji dla małżonków to rekolekcje oparte o program zwykłej Oazy Ewangelizacji, prowadzonej jednak w taki sposób, aby uwzględnić specyfikę życia rodzinnego i małżeńskiego.

Sposób zapisu na rekolekcje: Zapisy przez formularz dostępny na stronie: 

.

Informacje i zapisy na ORAE i OE: szczegółowych informacji udziela ks. Łukasz Żołubak, e-mail: lzolubak@gmail.com. Zapisy na w/w rekolekcje przez Internet: na stronie http://www.adonai.oaza.pl od 28 grudnia 2016 r. przy pomocy formularza zgłoszeniowego. Po zgłoszeniu i weryfikacji danych na adres e-mail zgłaszającego zostaną wysłane szczegółowe informacje o rekolekcjach oraz dane dotyczące przedpłaty (50 zł.).

ks. Adrian Put