W Archiwum

Filia warszawska i lubelska – Brańszczyk n. Bugiem – 25-27 IX 2015 r.
Filia poznańska i pelplińska – Rościnno – 2-4 X 2015 r.
Filia krakowska – Ciężkowice – 2-4 X 2015 r.
Filia śląska – Częstochowa – 16-18 X 2015 r.
(jeśli którejś z par rejonowych nie pasuje pojechać na rekolekcje ze swoją filią, może
pojechać z inną)
Rekolekcje dla par diecezjalnych – Rościnno – 9-11 X 2015 r.