W Diecezja, Miłosierdzia

Droga Wspólnoto,
już za kilkanaście dni zakończymy Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego.
W tym pięknym czasie papież Franciszek przypominał nam o duchowym aspekcie miłosierdzia, nawoływał do nawrócenia serc, przebaczenia , dawania nadziei innym poprzez świadectwo życia i głoszenia Chrystusa. Jednocześnie Ojciec Święty w sposób konkretny pokazał swoim życiem, że nieodłącznym elementem jest konkretna pomoc bliźniemu, przyjmował uchodźców, odwiedzał chorych i więźniów, rezygnował z własnych wygód ofiarowując pieniądze na rzecz ubogich.

Czy można przejść obojętnie wobec przykładu życia Piotra naszych czasów?

Chcielibyśmy pójść za przykładem Franciszka i zanieść miłość do Syrii i Libanu, biorąc udział w programie RodzinaRodzinie Caritas. Możemy włączyć się osobiście lub jako rodzina, parafia, wspólnota np. swoim kręgiem Domowego Kościoła.

Istnieją trzy możliwości pomocy:

1.Dołącz do zbiórki dla rodziny wybierasz rodzinę oraz kwotę, jaką ją wesprzesz przez 6 miesięcy.
2.Zostań patronem rodziny wybierasz rodzinę oraz finansujesz całkowitą potrzebną jej kwotę przez 6 miesięcy.
3.Wykonaj gest solidarności dokonaj jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości.

Szczegóły na www.rodzinarodzinie.caritas.pl
Niech Pan otwiera drzwi naszych serc, abyśmy stawali się czynnymi świadkami miłosierdzia Bożego w świecie!

Diakonia Miłosierdzia
Ewa i Tomasz Pogorzelscy.