W Diecezja

Praca w naszej diecezji rozpoczęła się na dobre. Pierwsze spotkanie kręgu diecezjalnego odbyło się w nowym składzie, jakże sympatycznym.

Zaczynamy nowy rok pracy pod hasłem “W mocy ducha Świętego”.

Wszyscy musimy mieć świadomość, że nasz Ruch jest Ruchem ewangelizacyjnym, naszym zadaniem jest czynić uczniów. Zadanie, które mamy do wykonania poczynając od naszej rodziny, powinno stać się najważniejszym celem w naszym życiu, w życiu nasze Wspólnoty, korzystając z charyzmatów pozostawionych przez O. Franciszka.

Jednak nic nie zrobimy bez Ducha Świętego. Dlatego już na samym początku roku naszej pracy wołajmy do Ducha Świętego, by udzielił nam potrzebnych darów, które przemienią nasze życie i pomogą w tym wielkim zadaniu jakie stoi przed nami. Wołajmy szczerze z otwartym sercem.

Nie wystarczy, że postanowimy pracować dla chwały Bożej. Trzeba przy tym wyrzec się swoich planów, idei, punktów widzenia a także wygód bycia panem siebie. Duch Święty nie chce naszych planów ale chce nas samych, kompletnie wolnych, aby za naszym pośrednictwem zrealizować swoje plany. Pragnie nas całkowicie wolnych od samych siebie, gotowych zaakceptować Jego zamierzenia jak własne z pełną gotowością i poświęceniem, jakbyśmy mieli realizować własne dzieła. Duch Święty pragnie dać nam swoje dary bardziej, niż my je przyjąć.

Codziennie już od dzisiaj wołajmy o Ducha Świętego, i pozwólmy działać Mu w naszym życiu, bez ograniczeń

Alina i Marek.