W Archiwum

„… Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (por. Ef 2, 40) , gdy objawił Mojżeszowi swoje imię «Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii…”

Słowa papieża Franciszka rozpoczynające tekst Bulli „Misericordiae vultus” ogłaszającej Rok Miłosierdzia.

sercejezusa

Dzisiaj u progu rozpoczynającego się okresu Wielkiego Postu z wiarą i odwagą spójrzmy na samych siebie i odpowiedzmy sobie, kogo jesteśmy obliczem? Spójrzmy na Boskie – Jezusowe Serce, pełne miłości i otwarte ramiona, i dajmy się Jemu prowadzić. Powierzając całe swoje życie.
W tym szczególnym roku Miłosierdzia, kiedy przeżywamy 1050 rocznicę chrztu Polski, wspomnijmy także na nasz własny chrzest, przez który staliśmy się dziećmi Boga i świątynią Ducha św., zawierzmy Bożemu Miłosierdziu nasze życie, nasze rodziny, nasz ruch i nasza ojczyznę.

Alina i Marek

Koronka