W Archiwum

27.12.2015 – Święto Świętej Rodziny patronalne święto Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.
Jan Paweł II, w Liście do Rodzin „Gratissimam Sane” , stwierdza, że „…Święta Rodzina, ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny, pomoże postępować każdemu w duchu Nazaretu. Pomoże postępować każdej rodzinie pogłębić świadomość własnego posłannictwa w społeczeństwie i Kościele przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę i braterskie współżycie”.
Szczególnie teraz gdy przeżywamy rok pracy: pod hasłem „ W mocy Ducha św.”,
rok Miłosierdzia Bożego i 1050 rocznicę Chrztu Polski wróćmy do źródła naszego powołania do rodziny Bożej i ludzkiej.
Źródłem jest Bóg, który mocą Ducha św. zsyła nam Syna Jezusa, który z Maryją Matką i Józefem tworzy Rodzinę Świętą.
To w rodzinie miłujący Bóg Ojciec uczy nas wiary, miłości, pokory, służby, słuchania i wypełniania woli Bożej. To Bóg poprzez chrzest włącza nas we wspólnotę dzieci Bożych. Naśladując Jezusa, Maryję i Józefa realizujmy nasze powołanie bądźmy dobrymi ojcami i mężami, bądźmy dobrymi matkami i żonami, bądźmy apostołami i świadkami Chrystusa.
Nie bójmy się walczyć o Chrystusa, o rodzinę szczególnie dziś, gdy tak bardzo jest atakowana rodzina , gdy podważana jest tożsamość kobiety i mążczyzny, gdy wyrywa się Jezusa z znaszych serc.
Bądźmy wiernymi i konsekwentnymi uczniami Chrystusa.
Tego nam wszystkim życzymy Alina i Marek