W Diecezja

13 listopada rozpoczął się w naszej diecezji pierwszy synod. Uroczyste podpisanie dekretu odbyło się w sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.
Idąc za wezwaniem naszego Biskupa zwracamy się do Was z prośba o modlitwę i aktywne włączenie się w dzieło synodu.

O tę modlitwę proszę każdego z Was, drodzy Diecezjanie. Proszę o nią działające przy parafiach grupy i wspólnoty modlitewne. Wspierajcie synod także innymi duchowymi ofiarami. Niech nasze wytrwałe błaganie wyjedna nam obfity dar Ducha Świętego i pomoc Bożej łaski na synodalną drogę.
Owocność prac synodalnych będzie zależała od naszego zaangażowania. Kościół Zielonogórsko-Gorzowski to my wszyscy. Stosownie do własnego stanu życia, powołania i pełnionej funkcji – jesteśmy za ten Kościół odpowiedzialni. Niech ta odpowiedzialność wyrazi się w chętnym zaangażowaniu w dzieło synodu diecezjalnego.

+Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

MODLITWA SYNODALNA DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza,
ogarnięci Bożą miłością
oddaliście życie dla Chrystusa,
świadcząc o prawdzie Ewangelii.
Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi
dar Ducha i łaskę przemiany,
aby zbawcza moc Chrztu świętego
kierowała naszą służbą w Kościele.
Pomóżcie nam zachować czujność,
wypraszajcie łaskę modlitwy,
i wspierajcie w składaniu świadectwa.
Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących
i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne.
Niech Wasza odwaga
pociągnie małodusznych i umocni słabych,
a wszystkich uwolni od lęku
przed mocami ciemności i potęgami tego świata.
Waszemu wstawiennictwu powierzamy
Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła,
by gorejące pochodnie Męczenników
prowadziły go ku nowym czasom
Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu,
pochyli się nad naszą słabością
i obdarzy łaską nawrócenia,
a zebrany na Synodzie Kościół
zajaśnieje pięknemOblubienicy Chrystusa,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.