W Fundacja

zielonagoralogofundacjaswiatlozyciezielonagoraherb

Fundacja Światło –Życie
zaprasza rodziców i wychowawców
na bezpłatne warsztaty edukacyjne

szkoladlarodzicowiwychowawcowSzkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
Tematyka zajęć:
Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
• wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
• aktywne, wspierające słuchanie,
• motywowanie dziecka do współdziałania,
• modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
• uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
• wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
• budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Realizacja:
• cykl dziesięciu spotkań, każde spotkanie odbywa się raz w tygodniu i trwa trzy godziny zegarowe od godz. 17.00-20.00;
• liczebność grupy – 12-15 (max.) osób;
• metoda pracy – warsztatowa;
• miejsce warsztatów:
Zespół Szkół Katolickich ul. Cyryla i Metodego 9 Zielona Góra (II piętro)
• prowadzenie: Anna Walczak – pedagog, Joanna Król – pedagog
• zapisy pod nr telefonu 792 031 010 lub 609 784 337

Rozpoczęcie zajęć:
20 października (czwartek) godz. 17.00
Uwaga: spotkania ( 10 kolejnych tygodni ) będą się odbywały we czwartki w godzinach 17.00-20.00

Dzięki wsparciu Miasta Zielona Góra uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne