W Archiwum

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga

(Kol 3,1)

Na czas przeżywania radości Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim by serca wasze ogarnął blask Chrystusa – Jego miłości i mocy. Abyście byli zawsze gotowi pójść za Nim.

Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.

( Mt. 6.33)

Świętujcie w waszych rodzinach przy wspólnym stole obdarowując się miłością, miłosierdziem , pokojem dzieląc się tymi darami z innymi.
Alina i Marek para diecezjalna