W Archiwum

1P. 1,14-16

..14[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, 15ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, 16gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty…”

Dzień 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia – małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego – jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.

Życzymy wszystkim rodzinom Domowego Kościoła i księżom moderatorom mocy i darów Ducha Świętego w spełnianiu woli Bożej i wytrwałości na drodze do świętości.

Alina i Marek para diecezjalna