W Diecezja, Wyzwolenia

W ostatni weekend marca pojechaliśmy do Sękocina Starego, aby wziąć udział w szkoleniu „Wolni i Wyzwalający”. Zostało ono zorganizowane przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele dziewiętnastu diecezji.

Konferencję otworzył ks. Marek Sędek – Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie.
W szkolenie wprowadził ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, przybliżając uczestnikom założenia Narodowego Programu Trzeźwości. Kolejni prelegenci (m. in. P. Agnieszka Muzyk z Łomży, p. Andrzej Witkowski – członek The European Society For Prevention Research oraz zespołu Ekspertów PARPA, ks. Piotr Kulbacki – prof. KUL, Moderator Krajowy KWC w latach 1993-2008, Katarzyna Owczarek, Łukasz i Mateusz Terlikowscy z Centralnej Diakonii Wyzwolenia) wprowadzali nas w tajniki profilaktyki uzależnień.

Jadąc do Warszawy wydawało nam się, że w tym temacie wiele wiemy. W końcu z profilaktyką alkoholową jako nauczyciel mam do czynienia od blisko 30 lat.. Szkolenie otworzyło nam jednak oczy na wiele problemów związanych z tym tematem. Zdobyliśmy narzędzia do promowania trzeźwości, ale także do pracy z rodzicami i młodzieżą nad budowaniem prawidłowych relacji w rodzinie.

                                                                       Mariola i Mariusz Graczyk

                                                                   Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia