W Archiwum

Szczęść Boże.
27.05.2016 w piątek w naszej diecezji odbyły się wybory małżeństw kandydujących do posługi pary diecezjalnej na nową kadencję 2016-2019.
Wybory przeprowadził diecezjalny Moderator DK ks. Dariusz Orłowski w obecności diecezjalnego Moderatora RŚŻ ks. Roberta Patro zgodnie z nowymi zasadami DK.
W wyborach udział wzięło 13 osób uprawnionych do głosowania spośród 6 par rejonowych i ustępującej pary diecezjalnej. W wyniku głosowania na kandydatów do objęcia posługi zostały wybrane następujące małżeństwa:
1. Ania i Mariusz Mazurek
2. Ewa i Piotr Juryk
3. Ewa i Bogdan Hadryś
Cieszymy się bardzo, tym bardziej, że obecne wybory były pierwszymi – historycznymi wyborami zgodnymi z nowymi zasadami DK i z nową formułą wybierania par małżeńskich.
Zgodnie z nimi, obecnie Moderator diecezjalny Domowego Kościoła zwrócił się z prośbą do Moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie by Ten przedstawił małżeństwa wybrane drogą głosowania ks. Biskupowi Ordynariuszowi celem wskazania pary i udzielenia Jej misji do pełnienia posługi pary diecezjalnej.
Prosimy Was kochane rodziny o modlitwę w intencji Ks. Biskupa o Boże światło i prowadzenie Ducha św. na czas rozeznania i wskazania nowej pary diecezjalnej.
Niech Pan obdarza Was miłością i pokojem
Alina i Marek