W Diecezja

Już po raz 42, w dniach 24-26 lutego na Jasnej Górze, odbyła się Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Tradycyjnie, zgromadzili się przedstawiciele wszystkich diecezji i diakonii , nie zabrakło również członków naszego Ruchu z zagranicy. Jak zawsze nasze spotkania służą wspólnej modlitwie oraz omówieniu tematu następnego roku formacyjnego oraz kierunków działania Ruchu. W związku z 30-tą rocznicą śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego nachodzący rok formacyjny będziemy przeżywać pod hasłem „Sługa Niepokalanej”. Wszystkie wystąpienia, który miały miejsce podczas KKO, dotyczyły więc biografii ojca założyciela oraz mariologii.

W wykładzie poświęconym ks. F. Blachnickiemu, Jego wkładzie w rozwój życia duchowego w Polsce, ks. prof. Stanisław Urbański przypomniał nam, że celem życia każdego chrześcijanina jest duchowa jego przemiana i odpowiedź człowieka na miłość Boga. Może się to stać, wg np. zamysłu Ojca Założyciela, poprzez trzy etapy: oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia, czyli odrzucenia postawy zamkniętej, a przyjęcie postawy otwartej, ofiarowanie miłości Bogu i bliźniemu. Ojciec dr hab., Grzegorz Bartosik OFM Conv przybliżył nam niezwykłą postawę zachwytu Oj. Franciszka tajemnicą niepokalanego poczęcia Matki Bożej, Jego dziecięcą ufność i całkowite zawierzenie utworzonego przez siebie Żywego Kościoła Matce Bożej Niepokalanej, a nam dał naukę jak my mamy się stawać oblubieńcami Chrystusa i jak ma się to przekładać na nasze duchowe macierzyństwo. W dość zabawny sposób dr hab. Krzysztof Wojcieszek przedstawił nam Techniki schodzenia z kanapy. Jedno jest pewne, z kanapy zejść można, a nawet trzeba, ale w sposób mądry, dowolną techniką, jednak tak, „aby się nie sturlać i najlepiej ze wszystkimi w Ruchu”! Byle by z niej w końcu zejść! Wspierajmy ewangelizatorów, aktywizujmy się w RŚŻ, w KWC, dostrzegajmy swoją żonę, swojego męża, swoją rodzinę, a przede wszystkim budujmy swoją relację z Chrystusem. Bł. Sługa Boży Ks. Franciszek był znakomitym badaczem aktualnego czasu, wiedział co się dzieje. Jaki jest nasz czas decyzji, czas podjęcia czynów? Jaki jest nasz „kairos”? Podczas kongregacji ks. Marek Sędek, moderator generalny RŚŻ, który przewodniczył całemu temu wydarzeniu, zapoznał nas też z Projektem budowanego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Krościenku, a przede wszystkim przypomniał o danej nam wielkiej misji wobec Kościoła za sprawą bł. Ks. Franciszka. Jego refleksje wokół tematu roku „Sługa Niepokalanej” dotyczyły m.in. budzenia Ducha ewangelizacji i zwrócenia nam uwagi, że każdy jest Sługą Niepokalanej, kto utożsamia się z naszym Ruchem. A kto identyfikuję się z Oazą, ten innym głosi Chrystusa. Poznaliśmy, też przy tej okazji, znak i piosenkę roku 2017/18.

Na koniec umocniliśmy się dwoma świadectwami, ks. Michała Misiaka oraz Jana Budziaszka, perkusisty z zespołu Skaldowie. Ksiądz Michał pięknie mówił, o Jego pomyśle na ewangelizowanie, na wyjście do ludzi niewierzących lub niechodzących do kościoła, poprzez Jego akcje nazwaną „Studnią Jakuba”, której kształt uzależniony jest od pory roku. Jak pięknie powiedział „Jeśli mamy serce na wierzchu, to Bóg się nami posługuje”, „Trzeba tylko wyjść na zewnątrz, po prostu zacząć”. Jan Budziaszek uświadomił nam na nowo, że każdego dnia spotykamy nowego człowieka z jego niepowtarzalną historią, że każdy z nas przeżywa tylko jedną jedyną niepowtarzalną historię swojego życia. Codziennie otrzymujemy znaki od Boga, „codziennie Bóg nam coś nowego przynosi”, ale nie zostaniemy poruszeni, jeśli nie otworzymy się na działanie łaski Ducha Św. Przypomniał nam też o wielkiej miłości Matki Bożej do każdego z nas, o Jej prowadzeniu, o Jej wstawiennictwie za nami, a przede wszystkim jak wielkie Jej zawdzięcza dzieła i jak różaniec jest nie odłącznym towarzyszem Jego życia, każdego Jego dnia. Matko pięknej miłości, módl się za nami.

Ojcze Franciszku, wstawiaj się za nami.

Ewa i Jarek.

PS. Relacje video z Kongregacji na stronie http://kongregacja.oaza.pl/.