W Ewangelizacyjna

Chcesz poznać nowe metody głoszenia Ewangelii? A przy tym w ciekawym gronie porozmawiać, pomodlić się, pośpiewać na chwałę Pana? Kursy Alpha są przykładem owocnej metody głoszenia Jezusa, co potwierdzają liczne świadectwa. Dlatego diakonia ewangelizacji naszej diecezji zaprasza na szkolenie metodyczne z zakresu kursu Alpha. Spotykamy się

14 października na Obywatelskiej u księdza Adriana Puta od 9.00 do 14.00.

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na pierwszym dziele miłosierdzia, jakim jest pozyskiwanie mojego brata do zbawienia.

“Nowe sytuacje — zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym — domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności”./Św.Jan Paweł Wielki, Christefideles laici, 3/

https://www.youtube.com/watch?v=I9qnIQmi5n8 – krótka zachęta bpa Rysia…

https://www.youtube.com/watch?v=5nCvuep4h0w – …oraz Marcina Jakimowicza dziennikarza Gościa Niedzielnego

zgłoszenia do 7 października: mmkruszakin@gmail.com

tel. 663 587 819