W Diecezja

Szczęść Boże,
w miesiącu lipcu ks. bp diecezjalny Tadeusz Lityński dokonał zmian w posłudze moderatorów i odpowiedzialnych za duszpasterstwo dzieci i młodzieży w naszej diecezji. Biskup podjął następujące decyzje:

1) Z dniem 1 sierpnia 2016 zwolnił ks. Roberta Patro z funkcji dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Biskupiej w Zielonej Górze oraz z posługi moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie
2) Z dniem 1 sierpnia 2016 mianował ks. Roberta Patro dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Zielonej Górze
3) Z dniem 1 sierpnia 2016 mianował ks. Łukasza Malca dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Biskupiej w Zielonej Górze
4) Z dniem 1 sierpnia 2016 mianował ks. Adriana Puta moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie