W Archiwum

„Życzę Wam Bożego Narodzenia chrześcijańskiego, takiego, jakim było to pierwsze, kiedy Bóg zdecydował się odwrócić wartość świata, stał się maleńkim w stajence, wraz z maluczkimi, ubogimi, zepchnięty na margines. Maleńkość. Niech w tym świecie, gdzie czci się tak bardzo bożka-pieniądz, Boże Narodzenie pomoże nam spojrzeć na maleńkość tego Boga, który radykalnie odwrócił wartości tego świata” – papież Franciszek.

Życzymy Wam serc otwartych dla Jezusa, zawsze czuwających i wiernych do końca. Razem z Maryją i Józefem, aniołami i pasterzami, uwielbiajmy Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Z Bogiem
Anna i Mariusz Mazurek